Synchronizacja i blokowanie kartoteki płatnika

Synchronizacja jest procesem który ujednolica informacje o płatniku z danymi jakie są zapisane na jego koncie w ZUS.


 

Przykład pierwszy: Płatnik złożył w formie papierowej w Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS (TJO) dokument ZUS ZBA - z pominięciem aplikacji ePłatnik.

Informacje o tej zmianie po przetworzeniu przez system ZUS zostają zapisane na koncie Płatnika w ZUS.

W tym przypadku Płatnik ma możliwość synchronizacji danych (po upływie czasu przetwarzania danych z dokumentów), aby zweryfikować czy złożony dokument został poprawnie przetworzony.

 

Proces synchronizacji jest więc procesem, który uaktualnia zmiany jakich mógł dokonać Płatnik składając dokumenty bezpośrednio w Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS.

 

Przykład drugi: Płatnik wysłał dokument ZUS ZFA w trybie zmiany poprzez aplikację ePłatnik.

W kartotece Płatnika zmienia się wartość parametru <Zsynchronizowana> na "NIE".

Po upływie okresu oczekiwania na przetworzenie danych możliwe jest ręczne uruchomienie procesu synchronizacji.

 

Wysyłanie dokumentów zmieniających dane płatnika powoduje, iż kartoteka zostaje oznaczona jako niezsynchronizowana. Oznacza to, że do czasu przetworzenia dokumentów w systemie centralnym ZUS mogą istnieć różnice między danymi zapisanymi w aplikacji ePłatnik, a tym systemem. W przypadku wysłania dokumentu ZUS ZIPA kartoteka zostanie dodatkowo zablokowana, co oznacza, iż nie jest możliwe powtórne wysłanie dokumentu zmieniającego dane identyfikacyjne, aż do potwierdzenia tej zmiany.

 

EPL_kartoteka zablokowana

 

Potwierdzenie (synchronizacja) wykonywana jest automatycznie w momencie logowania do systemu, jeśli od czasu wysłania dokumentu upłynął wystarczający okres czasu konieczny do przetwarzania dokumentów. Proces synchronizacji można również wywołać manualnie z poziomu kartoteki.

 

Aby wywołać proces synchronizacji z poziomu kartoteki należy:

1.Nacisnąć przycisk "Synchronizuj".
2.Pojawia się następujący komunikat.

 

EPL_kartoteka synchronizacja

 

3.Wybrać przycisk "Tak".
4.System wyświetla raport z wykrytymi różnicami w bazie aplikacji ePłatnik i w systemie centralnym.

 

EPL_synchronizacja karoteki platnika 1

 

5.Jeżeli zmiany mają być wprowadzone należy wybrać przycisk "Tak".

 

EPL_kartoteka zsynchronizowana 2

6. Gdy proces synchronizacji jest zakończony użytkownik informowany jest o tym fakcie stosownym komunikatem - jak powyżej.