Logowanie przy użyciu zaufanego profilu ePUAP

Użytkownik ma możliwość zalogowania się do portalu za pomocą profilu zaufanego ePUAP. W tym celu musi on posiadać konto na NPI powiązane z kontem na ePUAP.


Aby zalogować się do portalu za pomocą konta na ePUAP należy:

1. Na stronie wyboru sposobu logowania wybrać przycisk Profil ePUAP zaloguj przy użyciu zaufanego profilu ePUAP. Aplikacja przekieruje użytkownika na stronę logowania do platformy ePUAP.

 

riuepuap1

 

 

2. Wpisać login i hasło i potwierdzić przyciskiem zaloguj się. Aplikacja wyświetli stronę:

RIUepuap2

 

3. Należy wybrać przycisk Podpisz profilem zaufanym. Aplikacja wyświetli dane profilu:

RIUepuap3

4. Należy wybrać przycisk Użyj tego profilu do podpisu. Aplikacja przejdzie do strony autoryzacji.

 

RIUepuap4

 

 

5. Na wyświetlonej stronie należy wybrać przycisk Podpisz profilem zaufanym. Aplikacja wyświetli okno służące do wpisania kodu autoryzacyjnego. Kod należy skopiować z otrzymanego e maila i wkleić w puste pole na stronie. Następnie operację potwierdzić przyciskiem Zatwierdź. Aplikacja wyświetli stronę potwierdzającą złożenie podpisu za pomocą platformy ePUAP.

 

riuepuap5

 

6. Należy wybrać przycisk OK - użytkownik zostanie przekierowany do swojego profilu na portalu NPI.

 

Aby skorzystać z tego sposobu zalogowania się do aplikacji, profil na Nowym Portalu Informacyjnym musi być powiązany z profilem na platformie ePUAP.