Logowanie przy pomocy certyfikatu

Zalogowanie się do systemu jest możliwe dla użytkownika, który ma aktywne konto w systemie. Jednym ze sposobów logowania jest logowanie się przy pomocy loginu i hasła PUE.


 

Użytkownik może zalogować się do portalu za pomocą certyfikatu. Aby się zalogować dany profil musi być powiązany z certyfikatem.

 

W celu zalogowania się do portalu za pomocą certyfikatu należy:

1. Na stronie wybór sposobu logowania wybrać przycisk Certyfikat Zaloguj za pomocą certyfikatu. Aplikacja wyświetli okno Logowanie przy pomocy certyfikatu

RIU_logowanie_przy_pomocy_loginu_i_certyfikatu

 

2. Należy wybrać przycisk Podpisz oświadczenie. Zostanie wyświetlone okno PIN do klucza.

RIU_pin_do_klucza

3. Należy podać prawidłowy PIN oraz wybrać przycisk Akceptuj - użytkownik zostaje zalogowany do aplikacji.

 

W przypadku trzykrotnego podania błędnego PINu do klucza certyfikat zostanie zablokowany. Należy go odblokować podając kod PUK.