Subkonto

 

Subkonto to okno prezentujące informacje na temat składek przekazanych na subkonto ubezpieczonego w poszczególnych latach. Dodatkowo  system umożliwia użytkownikowi po zalogowaniu zamówić dane archiwalne będące w posiadaniu ZUS.

 


Okno przedstawia informacje na temat składek przekazanych na subkonto ubezpieczonego w poszczególnych latach.

 

System umożliwia również zalogowanemu użytkownikowi zamówienie danych archiwalnych, wydruk danych zawartych w oknie oraz ich zapis na dysku.

 

W przypadku dostępności danych archiwalnych będą one prezentowane bezpośrednio na liście.

 

Zakres prezentowanych danych:

okres rozliczeniowy,
składka należna,
składka opłacona
opłacone odsetki płatnika
płatnik.

 

KUBsubkonto

 

W celu przeglądania danych subkonta ubezpieczonego należy :

1. Po zalogowaniu przejść do panelu ubezpieczonego wybierając w oknie głównym zakładkę Ubezpieczony.

2. W oknie Panel ubezpieczonego wybrać z menu pozycję Subkonto.

warning Domyślnie wyświetlane są dane bieżącego roku. Zmiany możemy dokonać korzystając z rozwijanego pola "Rok".

warning Okno wyświetlane jest w trybie przeglądania i nie ma możliwości modyfikacji danych.

 

Prezentowane w oknie dane obejmują dane z zakresu ostatnich 12 miesięcy. W przypadku wystąpienia potrzeby przeglądu danych wcześniejszych należy wykonać zamówienie na dane archiwalne, tj. od 01.05.2011 r. od chwili utworzenia subkont zgodnie z art. 40a ust.1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.