Należne składki i wpłaty

W oknie prezentowane są należne składki i wpłaty płatnika w podziale na cztery podkonta związane z poszczególnymi funduszami:

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Fundusz Emerytur Pomostowych

 

Prezentowane są także dane jednostki ZUS obsługującej Płatnika.

 

Użytkownik ma możliwość podglądu wybranej deklaracji ZUS DRA oraz zamówienia danych archiwalnych.


Dane dotyczące należnych składek i wpłat są prezentowane w podziale na okresy rozliczeniowe.

Stan rozliczeń prezentowany jest w formie tabeli, której wiersze zawierają dane deklaracji o najwyższym identyfikatorze dla każdego zakresu numerów deklaracji (deklaracji, które wpłynęły na saldo rozliczeń) oraz dane wpłat w danym okresie rozliczeniowym.

 

Dane dotyczące deklaracji:

Okres deklaracji
Numer deklaracji - numer ostatniej deklaracji, która wpłynęła na saldo rozliczeń
Kwota do zapłaty przez płatnika
Źródło deklaracji - pochodzenie deklaracji (deklaracja może być albo przysłana przez Płatnika albo przygotowana przez ZUS)

 

Dane dotyczące wpłat dokonywanych na centralne rachunki bankowe:

Okres deklaracji - okres rozliczeniowy, którego dotyczy wpłata
Kwota wpłaty
Typ wpłaty
Data wpłaty

 

 

KPLnalezne_skladki

 

Po pierwszym zalogowaniu prezentowane są dane dotyczące należnych składek i wpłat z ostatnich 12 miesięcy. Jeśli użytkownik chce mieć dostęp do starszych danych, powinien złożyć zamówienie na dane archiwalne. Gdy zamówienie zostanie zrealizowane, dane pojawią się bezpośrednio na liście.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Wyświetlone okno udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający eksplorowanie listy.