Emerytury i Renty Emerytury i Renty

Informacja dodatkowa ZUS Rp-6Z

Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych
Szczegóły 

Informacja ZUS Rp-6

Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych
Szczegóły 

Oświadczenie ZUS ER-16

Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem / na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci
Szczegóły 

Oświadczenie ZUS Rw-73

Oświadczenie o osiąganiu przychodu
Szczegóły 

Wniosek ZUS EER-13

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS
Szczegóły 

Wniosek ZUS EER ZAS-68

Wniosek o zmianę danych adresowych/nazwiska/imienia/wypłatę świadczenia na rachunek bankowy/zmianę rachunku bankowego/wypłatę świadczenia osoby zamieszkałej za granicą
Szczegóły 

Wniosek ZUS ER-17

Wniosek o obliczenie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy z zastosowaniem wyższej stawki podatkowej
Szczegóły 

Wniosek ZUS ER-18

Wniosek o obliczenie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez miesięcznego zmniejszenia
Szczegóły 

Wniosek ZUS ER-9

Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego-legitymacji osoby represjonowanej
Szczegóły 

Wniosek ZUS Rp-12

Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
Szczegóły 

Wniosek ZUS Rp-18

Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych
Szczegóły 

Wniosek ZUS Rp-1a

Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
Szczegóły 

Wniosek ZUS Rp-1E

Wniosek o emeryturę
Szczegóły 

Wniosek ZUS Rp-1Epom

Wniosek o emeryturę pomostową
Szczegóły 

Wniosek ZUS Rp-1R

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
Szczegóły 

Wniosek ZUS Rp-26

Wniosek o świadczenie przedemerytalne
Szczegóły 

Wniosek ZUS Rw-3

Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej
Szczegóły 

Zgłoszenie ZUS Rp-13

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta –rencisty-osoby uprawnionej do renty socjalnej- świadczenia przedemerytalnego/zasiłku-nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
Szczegóły 
Wyświetlanie 18 rezultatów.