Informacja o zdrowiu Informacja o zdrowiu

Strona logowania

Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne finansuje budżet państwa.

    Zawrzyj umowę z nianią, zawsze w formie pisemnej (więcej na str. 3-4 tu)

    W ciągu 7 dni od zawarcia umowy dokonaj zgłoszenia w ZUS osobiście lub za pośrednictwem poczty.
    Służą do tego druki:
        ZUS ZFA - jeżeli nie jesteś jeszcze zgłoszony do ZUS jako płatnik Przykładowo wypełnione zgłoszenie
        ZUS ZUA - jeżeli dla twojej niani jest to jedyne miejsce pracy albo gdzieś indziej pracuje i zarabia mniej niż minimalne wynagrodzenie albo jeżeli twoja niania jest studentem i nie ma 26 lat, jest emerytem lub rencistą* - zgłoś ją do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego Przykładowo wypełnione zgłoszenie
        ZUS ZZA - jeżeli twoja niania równocześnie pracuje na cały etat* - zgłoś ją tylko do ubezpieczenia zdrowotnego Przykładowo wypełnione zgłoszenie

    Pod swoim wypełnionym zgłoszeniem musisz się podpisać. Jeżeli jest to zgłoszenie niani musisz się podpisać ty i niania (jeżeli niania będzie obecna przy sporządzaniu zgłoszenia podpis będzie mógł być złożony od razu).

    Jeśli nie chcesz wypełniać sam dokumentów możesz skorzystać z pomocy naszych pracowników. Wypełnimy za ciebie wszystkie formularze. Znajdź w tym celu najbliższą dla siebie placówkę ZUS.
    Przychodząc do nas:
    Po to by zgłosić się jako osoba zatrudniająca nianię miej ze sobą:
        swój NIP i PESEL, imię i nazwisko i datę urodzenia, adres.

    Po to by zgłosić nianię do ubezpieczeń, wcześniej zapytaj nianię o:
        imię (także drugie, jeśli posiada) i nazwisko oraz PESEL, a jeśli nie został niani nadany - numer dowodu osobistego lub paszportu, datę urodzenia,
        nazwisko rodowe, obywatelstwo, adres,
        czy jest emerytką lub czy ma rentę, czy jest niepełnosprawna i w jakim stopniu,
        czy jest równocześnie pracownikiem i ma z tego tytułu zagwarantowane minimalne wynagrodzenie, czy wykonuje inne umowy, prowadzi działalność gospodarczą (więcej na str. 4-7 tu),
        jej oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

    Najpóźniej 15 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc (np. do 15 listopada za październik) musisz rozliczyć składki, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Robisz to tylko raz, potem ZUS sam utworzy te dokumenty.
    Służą do tego druki:
        ZUS DRA deklaracja rozliczeniowa - oraz
        ZUS RCA imienny raport miesięczny - jeżeli zgłosiłeś nianię do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego Przykładowo wypełniony komplet lub
        ZUS RZA - jeżeli zgłosiłeś nianię tylko do ubezpieczenia zdrowotnego Przykładowo wypełniony komplet

    Nie musisz wypełniać dokumentów sam. Możesz skorzystać z pomocy naszych pracowników. Wypełnimy za ciebie wszystkie formularze. Znajdź w tym celu najbliższą dla siebie placówkę ZUS.
    Przychodząc do nas miej ze sobą informacje:
        swój NIP i PESEL,
        imię i nazwisko niani oraz identyfikator, z którym została zgłoszona (np. PESEL),
        o wynagrodzeniu, które wypłaciłeś niani w danym miesiącu.
    Pod wypełnionymi dokumentami musisz się podpisać.

    Do wypełnienia dokumentów nie jest ci potrzebny żaden specjalny program komputerowy.

UWAGA !!!
Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniom przez nianie oraz zasad składania dokumentów ubezpieczeniowych znajdziesz tu
Wszelką pomocą służą też pracownicy ZUS, w tym pod numerem infolinii 801 400 400.

__________________________
1 w 2011 roku - 1386 zł
* pełne zasady podlegania ubezpieczeniom znajdziesz tu