Wydawca treści Wydawca treści

Oświadczenie ZUS-US-OPW-01

Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem
Szczegóły 

Wniosek EWZ-1

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń (społecznych i zdrowotnego)
Szczegóły 

Wniosek EWZ-2

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
Szczegóły 

Wniosek US-10

Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
Szczegóły 

Wniosek US-11

Wniosek ubezpieczonego o wydanie zaświadczenia, czy pracodawca zgłosił informacje o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
Szczegóły 

Wniosek US-12

Wniosek ubezpieczonego o wydanie zaświadczenia o okresach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
Szczegóły 

Wniosek US-14

Wniosek o wydanie decyzji z zakresu ubezpieczeń i składek
Szczegóły 

Wniosek US-15

Wniosek o wyjaśnienie nieprawidłowości w przekazywaniu składek do OFE
Szczegóły 

Wniosek US-16

Wniosek ubezpieczonego o wydanie zaświadczenia o okresach przerw w opłacaniu składek
Szczegóły 

Wniosek US-7

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń
Szczegóły 

Wniosek US-8

Wniosek o uporządkowanie danych zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego
Szczegóły 

Wniosek US-9

Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Szczegóły 

Wniosek ZUS-US-WSM-01

Wniosek o wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz osoby małoletniej
Szczegóły 

Wniosek ZUS-US-WSS-01

ZUS-US-WSS-01 - Wniosek o wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz uprawnionego spadkobiercy
Szczegóły 

Wniosek ZUS-US-WSW-01

ZUS-US-WSW-01 - Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz współmałżonka
Szczegóły 

Wniosek ZUS-US-WSZ-01

ZUS-US-WSZ-01 Wskazanie zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego
Szczegóły 

Wniosek ZUS ZZU

Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego (wszystko nieobjęte pozostałymi wnioskami)
Szczegóły 

Zgłoszenie ZUS-ZRU

Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
Szczegóły 
Wyświetlanie 18 rezultatów.