Program Płatnik - Poradnik Program Płatnik - Poradnik  

Pomoc dotycząca programu Płatnik

Jakie dane będą aktualizowane automatycznie?

Program w wersji 9.01.001A zapewnia aktualizację komponentów programu w zakresie takich danych jak:

  • Aktualne wartości wspólnych dla wszystkich parametrów wyliczeniowych. 
  • Słowniki merytoryczne będące podstawą do wykonania weryfikacji dokumentów. 
  • Tablice konwersji dokumentów rozliczeniowych. 
  • Lista błędów weryfikacji wraz z klasą błędów.
  • Certyfikat klucza publicznego ZUS (odnawiany obecnie co dwa lata), z którego powinni korzystać płatnicy składek. 
  • Adresy węzłów internetowych. 
  • Domyślne lokalizacje certyfikatów. 

Usługa aktualizacji danych i komponentów programu Płatnik jest wywoływana przy uruchomieniu programu oraz z menu Administracja.

W sytuacji, gdy w ZUS są dostępne aktualizacje - program informuje o tym użytkownika. 

Aby wywołać w programie aktualizacje komponentów należy z menu Administracja wybrać polecenie Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika.