Program Płatnik - Poradnik Program Płatnik - Poradnik

Poradnik dla programu Płatnik

Porady dotyczące nowych funkcji programu Płatnik

Instalacja programu Płatnik

 1. Instalacja programu Płatnik i pierwsze uruchomienie

Zmiany w kreatorze dokumentów rozliczeniowych

 1. Wyliczanie składek według wskazanego schematu finansowania składek dla wszystkich kodów tytułu ubezpieczenia
 2. Umożliwienie tworzenia dokumentów korygujących na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS.

Zmiany w obsłudze dokumentów

 1. Zmiana danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej bezpośrednio na dokumentach zgłoszeniowych.
 2. Wykorzystywanie słowników adresowych podczas wypełnienia danych adresowych w dokumentach zgłoszeniowych.
 3. Zmiany w formularzu ZUS DRA - od 2 kwietnia 2016 r.
 4. Zmiana reguł weryfikacji sporządzanych dokumentów ubezpieczeniowych w zakresie tzw. 30.krotności.

Aktualizacja komponentów

 1. Aktualizacja słowników i komponentów programu
 2. Jakie dane będą aktualizowane automatycznie?
 3. Jak często program Płatnik będzie pobierał dane z ZUS?
 4. Po wykonaniu aktualizacji w pozycji Dane w rejestrze płatnika pojawił się wpis „niezidentyfikowano”
 5. Po wykonaniu aktualizacji w pozycji Komponenty i słowniki programu pojawił się wpis „Błąd pobierania"

Mechanizmy wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych

 1. Na czym polegają zmiany w mechanizmie wysyłki dokumentów ubezpieczeniowych?
 2. Rozszerzenie funkcjonalności programu dla płatników wielooddziałowych.

Problemy techniczne

 1. Harmonogram przerw technologicznych dla węzłów internetowych przyjmujących dokumenty z programu Płatnik

Problemy merytoryczne

 1. Korekta dokumentów z uwzględnieniem finansowania ze środków PFRON
 2. Przy weryfikacji dokumentów pokazuje się komunikat: „Dokument ma niepotwierdzone dane płatnika w ZUS". Wszystkie dane płatnika są poprawne. Co należy zrobić, aby ten błąd się nie pojawiał ?
 3. Przy weryfikacji dokumentów pokazuje się komunikat: „Dokument ma niepotwierdzone dane ubezpieczonego w ZUS" oraz opis „Dokument nie może być wysłany, ponieważ dane ubezpieczonego nie zostały zidentyfikowane w ZUS". Jak rozwiązać ten problem?
 4. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z kodem tytułu ubezpieczenia 3000xx/5000xx.