Program Płatnik - Interaktywny Płatnik Plus Program Płatnik - Interaktywny Płatnik Plus

Interaktywny Płatnik Plus

Szanowni Państwo,

biorą Państwo udział we wdrożeniu Interaktywnego Płatnika Plus (IPP), który związany jest rozwinięciem programu Płatnik i zawiera nowe funkcje weryfikacji online, dokumentów składanych do ZUS. Usługi Interaktywnego Płatnika Plus są wdrażane stopniowo.

Dlatego poza pobieraniem aktualnych słowników i komponentów programu możecie już Państwo pobierać dane ze swojego konta płatnika składek oraz kont ubezpieczonych zapisane w systemie informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także opisy statusów przetworzenia dokumentów w ZUS.

Nowe funkcje mają ułatwić Państwu pracę - dzięki możliwości weryfikacji sporządzanych dokumentów na podstawie danych zewidencjonowanych na koncie płatnika składek i na kontach ubezpieczonych w ZUS. Dodatkowym celem wdrożenia nowych funkcji jest także skuteczna wymiana informacji pomiędzy Państwem, jako płatnikami składek a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, co w konsekwencji wyeliminuje błędy w dokumentach oraz przyspieszy obieg informacji. 

Niniejszy dokument, opisuje etapy wprowadzania usług online w zakresie weryfikacji dokumentów w programie Płatnik oraz zmiany mechanizmów komunikacji klientów z ZUS w ramach Interaktywnego Płatnika Plus. W dokumencie tym w skrócie omówiliśmy przygotowane dla Państwa materiały informacyjne, które będą pomocne w przygotowywaniu i wysyłce do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

Niezbędnego wsparcia podczas pracy z nową wersją programu Płatnik 10.01.00 udzieli Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (COT). Jeżeli będą Państwo mieli pytania, wątpliwości lub problemy, proszę kontaktować się z COT dzwoniąc na numer telefonu  22 560-16-00, bądź wysyłając zapytanie na adres e-mail: cot@zus.pl. 

Życzymy miłej pracy z nową wersją programu Płatnik Plus.

Cel wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus

Celem wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus (IPP) jest uruchomienie usług w zakresie weryfikacji dokumentów, zarówno w ZUS, jak i u płatników składek korzystających z programu Płatnik. Nowe usługi mają, ułatwić płatnikom bezbłędną realizację obowiązków związanych ze składaniem dokumentów w ustawowych terminach. Dzięki temu dane przekazywane do ZUS będą prawidłowe, a tym samym dane ewidencjonowane na kontach płatników i ubezpieczonych w ZUS nie będą wymagały korekty.


Korzyści z wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus

Podstawową korzyścią płynącą z uruchomienia IPP jest usprawnienie komunikacji pomiędzy płatnikiem składek a ZUS poprzez:

 • przekazywanie płatnikom informacji zgromadzonych w ZUS
 • umożliwienie płatnikowi pełnej weryfikacji dokumentów w Programie Płatnik jeszcze przed wysyłką dokumentów do ZUS,
 • skrócenie czasu, w którym ZUS udostępni płatnikowi informacje o wyniku przetworzenia w systemie informatycznym ZUS złożonych dokumentów,
 • zapewnienie automatycznej dystrybucji aktualizacji oprogramowania do płatników.

 

Założenia wdrożenia usług weryfikacji w Interaktywnym Płatniku Plus

 1. Zakłada się trzy poziomy weryfikacji, przez które przejdą kolejno płatnicy składek, aż do etapu, w którym wysyłane dokumenty będą na bieżąco weryfikowane online i przesyłane bez błędów:
  • poziom C – dokumenty od płatników znajdujących się na tym poziomie podlegają tylko weryfikacji formalnej, co oznacza, że nie ma wymiany informacji z systemem ZUS;
  • poziom B – dokumenty od płatników znajdujących się na tym poziomie podlegają docelowemu zakresowi weryfikacji danych płatnika i ubezpieczonych w ZUS, jednak dla części reguł obniżony jest poziom krytyczności, co oznacza, że ZUS przyjmie dokumenty zawierające błędy w niektórych obszarach;
  • poziom A – dokumenty płatników znajdujących się na tym poziomie podlegają docelowemu zakresowi weryfikacji na podstawie danych płatnika i ubezpieczonych w ZUS, a zatem ZUS nie przyjmie dokumentów z błędami.
 2. Funkcjonalność Interaktywnego Płatnika Plus jest udostępniana klientom ZUS stopniowo. Obecnie płatnicy są przenoszeni na poziom B, a przenoszenie na poziom A uwarunkowane jest spełnieniem kryterium braku błędów krytycznych w dokumentach ubezpieczeniowych.
  Wszyscy nowi płatnicy składek (ci, którzy rozpoczynają działalność) są natomiast kierowani na poziom A.

 

Materiały informacyjne

Aby wesprzeć Państwa w korzystaniu z IPP, zostały przygotowane następujące materiały:

 1. Szkolenia z funkcjonalności Interaktywnego Płatnika Plus (IPP).
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje bezpłatne szkolenia dotyczące funkcjonalności Interaktywnego Płatnika Plus. Zapisy na szkolenia przyjmowane są we wszystkich Oddziałach, w załączniku wykaz osób odpowiedzialnych za organizację szkoleń z funkcjonalności Interaktywnego Płatnika Plus. Wykaz
 2. Program Płatnik 10.01.001. Ważne informacje o nowej wersji programuBroszura informacyjna. Zawiera ona opis modyfikacji, które wprowadzono od wersji 9.01.001 programu Płatnik. 
 3. Czynności do wykonania w programie Płatnik po włączeniu do IPP
  Dokument zawiera wykaz czynności, które płatnik powinien wykonać po uruchomieniu nowych usług w zakresie: konfiguracji programu, aktualizacji komponentów programu, analizy raportu zmian w kartotekach po pobraniu danych z ZUS.
 4. Instrukcja instalacji programu Płatnik.
  Dokument pokazuje, jak poprawnie zainstalować podstawową wersję programu oraz aktualizację.
 5. Najczęstsze pytania użytkowników po włączeniu do IPP.
  W dokumencie tym zawarte są najczęściej pojawiające się pytania płatników biorących udział w pilotażowym wdrożeniu IPP.
 6. Aktualizacja ZIUA, ZCNA.
  Dokument wskazuje przypadki, z którymi płatnik może się spotkać podczas sporządzania dokumentów ubezpieczeniowych dotyczących zmiany danych identyfikacyjnych za osoby ubezpieczone, w zależności od stanu kartoteki ubezpieczonego w bazie programu Płatnik lub dokumentów wyrejestrowujących członków rodziny. 
 7. Przetwarzanie dokumentów przekazanych przez płatnika.
  Dokument zawiera informacje o sposobie przetwarzania dokumentów przesłanych przez płatników do ZUS.
 8. Matryca dla użytkownika.
  Jest to wykaz reguł weryfikacji obowiązujących od wersji 9.01.001 programu Płatnik wraz ze wskazaniem sposobu poprawy błędów występujących podczas weryfikacji dokumentów.
 9. Baza wiedzy.
  Zawiera pytania, które zgłoszone podczas wdrożenia pilotażowego funkcjonalności programu Płatnik.
 10. Dokumentacja użytkownika programu Płatnik. Podręcznik użytkownika programu Płatnik i Podręcznik administratora programu Płatnik. 
  Opisuje funkcjonalność programu Płatnik oraz przedstawia sposób instalacji i usuwania programu, a także jego konfigurację i inne zadania administratora.
  Dokument został udostępniony do pobrania na stronie internetowej http://pue.zus.pl/platnik/pobierz
 11. Szkolenie elektroniczne.
  Szkolenie z zakresu obsługi programu Płatnik w formie lekcji „krok po kroku”. Do pobrania ze strony internetowej http://pue.zus.pl/platnik/pobierz.