Wydawca treści Wydawca treści

Informacja US-33

Wniosek o zaświadczenie A1 - personel pomocniczy Wspólnot Europejskich
Szczegóły 

Informacja US-39

Informacje w celu poświadczenia formularza E101 dla osoby prowadzącej działalność przejściowo w innym państwie
Szczegóły 

Wniosek US-1

Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności na własny rachunek
Szczegóły 

Wniosek US-2

Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność na własny rachunek w kilku państwach
Szczegóły 

Wniosek US-29

Wniosek o zaświadczenie A1 - urzędnik służby cywilnej lub personel zrównany
Szczegóły 

Wniosek US-3

Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany
Szczegóły 

Wniosek US-30

Wniosek o zaświadczenie A1 - osoba zatrudniona na pokładzie statku
Szczegóły 

Wniosek US-31

Wniosek o zaświadczenie A1 - osoba wykonująca pracę najemną w jednym państwie i prowadząca działalność gospodarczą w innym
Szczegóły 

Wniosek US-32

Wniosek o zaświadczenie A1 - osoba zatrudniona jako urzędnik służby cywilnej i pracująca lub prowadząca działalność w innym państwie członkowskim UE
Szczegóły 

Wniosek US-34

Wniosek o zaświadczenie A1 - porozumienie wyjątkowe na podstawie art. 16
Szczegóły 

Wniosek US-35

Wniosek o zmianę danych zawartych w wydanym formularzu A1 lub E101
Szczegóły 

Wniosek US-36

Wniosek o zawarcie porozumienia wyjątkowego na podstawie: art. 16.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004
Szczegóły 

Wniosek US-38

Informacje w celu poświadczenia formularza E101 dla pracownika delegowanego
Szczegóły 

Zaświadczenie A1

Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej
Szczegóły 

Zaświadczenie E 101

Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego
Szczegóły 

Zaświadczenie PL-CAN01

Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą
Szczegóły 

Zaświadczenie PL-KR 1

Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Koreą
Szczegóły 

Zaświadczenie PL-RM 101

Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Macedonią
Szczegóły 

Zaświadczenie PL-USA 1

Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a USA
Szczegóły 
Wyświetlanie 19 rezultatów.